Betyr vår helse så lite for staten

HELSE: Har ikke vi som innbyggere og skattekveg av verdens rikeste land krav på bedre helsetjenester enn dette? Vi betaler skatt for å bli tatt vare på. Hvorfor har vi da ikke for lengst jobbet med å forbedre generell helsekontroll?

«Det viste seg at 67 prosent av pasientene ikke reagerte allergisk på noe av det de ble testet på gjennom kostprovokasjonen. Disse pasientene kan altså være feildiagnostiserte.»

Betyr vi og vår helse så lite for staten at de syns det er ok at folk går rundt og stresser med å unngå å få i seg mat de tåler eller at folk spiser mat de ikke tåler uten å forstå hvorfor de er dårlige?

Igjen er det kapasitet som er problemet. Kostprovokasjon kan fint utføres utenfor sykehusene. Det er et tankekors at det er dette vi får i det offentlige helsevesenet i Norge.

«Behovet for å øke antallet kostprovokasjoner er stort. Det viser både vår egen forskning og internasjonale funn. Altfor mange barn står i dag i fare for å bli feildiagnostisert og satt på en besværlig eliminasjonskost helt unødvendig.»

Syns dere dette er greit?

Del

Flere innlegg