Lydløse biler og døve mennesker

Vi har vel alle opplevd det til nå. Alle av oss. Vi går tur og hører en sykkel bak oss. Vi snur oss og får sjokk, for sykkelen et ingen sykkel men en 4 tonn tung bil. Vi med hørsel og syn i orden kan hoppe til siden om bilen velger å tute, men døve […]