Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

EU løy om CBDC

CBDC

Den europeiske sentralbanken introduserte en digital euro som sikker og privat. De satte den i kontrast til det voksende kryptovalutamarkedet. Skeptikere setter imidlertid spørsmålstegn ved personvernet til en CBDC i et Europa som er opptatt av regulering. ESBs løfte om anonymitet ser ut til å være i strid med de gjennomgripende digitale sporene. Dette reiser tvil om ektheten av påstandene deres. I takt med at den digitale euroen er i ferd med å bli operativ, dukker det opp overvåkingsrisikoer i utformingen av den. Det ser ut til at individuell frihet kan bli ofret for økonomisk fremgang. Det er fortsatt uklart om Europa kan balansere personvern og sikkerhet i sin digitale valuta. Innbyggerne kan ende opp med å tape mer enn forventet i dette digitale skiftet.

Personvernparadokset med CBDC i Europa

EU løy om CBDC

Europas kommende CBDC, som er innhyllet i modernitet, byr på et personvernparadoks som bekymrer tilhengerne. ECB står overfor et dilemma med sin digitale euro. De lover personvern, men kan ikke garantere fullstendig anonymitet. Denne selvmotsigelsen er en fornærmelse mot dem som verdsetter personvern. Personvern i Europa er en grunnleggende rettighet som nå gradvis undergraves. Vi er klar over og bekymret over denne utviklingen. Våre digitale fotavtrykk kan bli et verktøy for makthaverne. De hevder at det er for vår sikkerhet, men det er ingen kontroll. I vår digitale tidsalder bytter vi ofte personvern mot enkelhet. Dette er en byttehandel vi kan komme til å angre på.

ECBs holdning til anonymitet

ECB hevder å beskytte data med den digitale euroen, men ekte anonymitet virker uoppnåelig. Deres holdning til personvern vekker misnøye blant dem som søker fellesskap i den digitale tidsalderen. En storm er i ferd med å samle seg om flere spørsmål:

 1. CBDCs bekymringer for personvernet overskygger håpet om finansiell autonomi.
 2. Den digitale euroens anonymitet er unnvikende og virker mer illusorisk enn reell.
 3. Den digitale euroens personvern ser ut til bare å være en godt utformet fasade.

Skeptikere gjennomskuer ECBs påtatthet og påpeker at «anonymitet» bare er et skalkeskjul for overvåking. For dem som setter pris på frihet, føles den digitale euroens lovede anonymitet som nok et løfte som ikke holdes.

Endringer i personvernlovgivningen i Europa

evolving european privacy regulations

Selv om ECBs krav om databeskyttelse er lite betryggende, er personvernlovgivningen i Tyskland og Østerrike i endring. I Europa er det økonomiske personvernet i ferd med å svekkes. Tyske lover, som en gang i tiden var sterke beskyttere av rettighetene, gir etter for press utenfra. Disse endringene undergraver selve grunnlaget for personlig frihet. Østerrikes en gang anonyme bankbokser er nå bare minner. De symboliserer myndighetenes økende kontroll. Personvernet er i ferd med å bli mindre beskyttet, noe som er et faresignal. Denne trenden gjenspeiler statens økende innblanding i private forhold, ikke bare økonomiske.

Intermediære banker og datarisiko

Bekymringen øker i takt med at formidlingsbankene som skal forvalte den digitale euroen, utgjør en betydelig risiko for personvernet. Dette tyder på potensielt misbruk og økte overvåkningsmuligheter. Disse bankene er en integrert del av vår finansielle virksomhet, men deres rolle i forbindelse med en digital sentralbankvaluta (CBDC) er et faresignal. Alle som setter personvern høyt, bør være på vakt. Risikoen er ikke begrenset til sporadiske innblikk i pengebruken vår. Det kan føre til at altfor nysgjerrige aktører får en detaljert økonomisk profil.

Her er de viktigste problemene:

 1. Intermediære banker kan overvåke hver eneste digitale transaksjon vi foretar.
 2. Med flere aktører involvert øker risikoen for vår finansielle datasikkerhet.
 3. Frykten for brukernes personvern er legitim i kampen om kontroll over finansiell informasjon.

Libertarianere, det er på tide å styrke vårt finansielle forsvar. Vi må vurdere alternative investeringer og diversifisere globalt. Det er ikke bare klokt å iverksette proaktive tiltak for å beskytte personvernet. Det er avgjørende for å opprettholde retten til personvern. Vi bør ikke vente med å iverksette tiltak til den digitale euroen er innført.

Statlig kontroll vs. personvern Individuelt personvern

EU løy om CBDC

Det individuelle personvernet er i fare på grunn av økt statlig kontroll. Europas CBDC-er innfører en ny æra med finansiell overvåking. Beskyttelsen av personopplysninger virker lite oppriktig, ettersom DSP kan gjøre det mulig for myndighetene å overvåke. ECBs løfter virker villedende, og de kan falle fra hverandre hvis man påberoper seg kriminalitetsforebygging.

Personvernforkjempere er bekymret og ser for seg en fremtid der pengebruken overvåkes kontinuerlig. I dag er det forretningsbankene som forvalter disse dataene, og de gjør i praksis myndighetenes arbeid. Dagens datasikkerhetstiltak kan bli sårbarheter i fremtiden. Vi deltar ubevisst i et overvåkingssamfunn, innhyllet i et løfte om sikkerhet.

Alternative europeiske investeringsstrategier

Investorer i Europa beveger seg bort fra konvensjonelle finansielle systemer. De søker alternative investeringer for å få mer privatliv og autonomi. De avviser ideen om at sentraliserte digitale penger er det eneste alternativet. De skaper sin egen vei til økonomisk frihet. Her er strategien deres:

 1. Ved hjelp av fordelene ved EU-passet utforsker de investeringer i flere land.
 2. De satser på eiendomsinvesteringer og foretrekker fysiske eiendeler fremfor digital granskning.
 3. De diversifiserer og unngår å gjøre seg avhengige av én aktivaklasse eller statlige løfter.

I dette fellesskapet er medlemmene enige om at sikkerhet betyr å være raskere enn regelverket.

Global diversifisering for sikkerhet

diversification for global security

I en tid med økende statlig kontroll søker smarte mennesker økonomisk trygghet gjennom global diversifisering. De avviser statlige narrativer og forstår den sanne verdien av et EU-pass. Det gir adgang til en rekke jurisdiksjoner og sprer risikoen utover én nasjons grenser. Diversifisering spiller en avgjørende rolle, særlig ettersom digitale sentralbankvalutaer kan begrense den økonomiske friheten. Personvernforkjempere ser dette som en oppfordring til å beskytte verdier mot statlig overvåkning. Disse investorene er også frihetskjempere som beskytter sin formue og frihet mot statlig innblanding.

Forebyggende tiltak for å beskytte personvernet

Personvernbevisste borgere er klar over verdien av et EU-pass for økonomisk ekspansjon, og beskytter aktivt dataene sine mot CBDC. De erkjenner risikoen, lar seg ikke påvirke av falske sikkerhetsløfter og tar kontroll. Strategiene deres omfatter blant annet

 1. De bruker krypterte kommunikasjonsverktøy for å blokkere overvåking.
 2. De velger desentraliserte kryptovalutaer i stedet for statskontrollerte digitale penger.
 3. De slår seg sammen med grupper som arbeider for personvern, for å motsette seg en politikk som går for langt.

Disse proaktive personene venter ikke passivt på brudd på personvernet; de stopper overvåkningen før den starter. De forsvarer ikke bare personopplysningene sine, men også sine grunnleggende friheter mot den overhengende trusselen fra en digital overvåkningsstat.

Picture of Jan Sverre Bauge
Jan Sverre Bauge
Jeg skriver om ting jeg liker og som opptar meg. Alt fra underholdning som bøker, filmer TV serier til hagearbeid og aktuelle nyhetssaker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte

Artikler

Les mer om samme tema her!