Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Obamas og Bidens globale sensurprogram avslørt av varsleren Michael Shellenberger

whistleblower exposes obama biden censorship

Varslere advarer, vaktbikkjer slår alarm og skeptikere sår tvil. Michael Shellenbergers nylige avsløring tyder på en global sensurordning. Det tyder på at Obama-Biden-administrasjonen er involvert. Som erfaren journalist setter Shellenberger søkelyset på Cyber Threat Intelligence Leagues viktige rolle. Han stiller spørsmål ved deres egentlige oppgave, som er å bekjempe «feilinformasjon» Denne ligaen, som besto av regjeringsagenter og teknologiledere, opererte i hemmelighet. De holdt offentligheten blind for deres kontroll over den globale diskursen. Shellenbergers funn tyder på et samlet forsøk på å kneble avvikende synspunkter og forme opinionen. De som verdsetter frihet, står nå overfor den urovekkende sannheten om et manipulert digitalt rom. Det fulle omfanget av CTILs makt er fortsatt skjult, og det samme gjelder dens innvirkning på ytringsfriheten verden over.

Opprinnelsen til CTIL

the evolution of ctil

I kjølvannet av det turbulente valget i USA i 2016 og Brexit oppsto CTIL i all hemmelighet. Organisasjonen hadde som mål å bekjempe desinformasjon og hadde sterke bånd til militæret og etterretningstjenesten. Opprettelsen av CTIL var en bevisst handling for å motvirke narrativ krigføring. Militære entreprenører og spioner, sammen med giganter som Microsoft, ledet CTIL. Dette lederskapet var ikke vanlig; de var eliten, innsidere og narrative beskyttere. De så på seg selv som forsvarere mot angrepet fra uvelkomne fakta, og bevarte sine sanksjonerte historier.

Motivasjonen bak sensur

Ønsket om å bringe avvikende stemmer til taushet skjuler ofte en dypere agenda. Målet er å beholde kontrollen over fortellingen og begrense den intellektuelle friheten. Når Cyber Threat Intelligence Leagues (CTIL) hemmelige operasjoner avsløres, kommer en urovekkende trend til syne. Etikken i å kontrollere informasjon er viktig og har omfattende konsekvenser. Ved å manipulere informasjonslandskapet undergraver CTIL den offentlige tilliten. De undergraver også grunnlaget for demokratisk dialog. Motivene deres er klare: å forsvare et uholdbart status quo. Sensurens innvirkning på den offentlige tilliten er ødeleggende. Det skaper skepsis og fremmedgjøring blant dem som søker fellesskap og sannhet. CTILs strategi er derfor et angrep på ideenes markedsplass. På dette markedet bør alle stemmer bli hørt og vurdert.

Undertrykkelse av vaksineinformasjon

suppressing covid 19 vaccine information

CTIL forsvarer status quo, men deres undertrykkelse av vaksineinformasjon er verre. Det er et snikende forsøk på å kontrollere helsefortellingene. De ignorerte etikken og overså konsekvensene for informert samtykke. De har helt klart gått over streken og styrer folk som en flokk, uten å respektere deres rett til informasjon.

Agenda for forsvar og delegitimering

Cyber Threat Intelligence League forsvarte status quo og hadde som mål å delegitimere uenighet. Deres oppdrag, forkledd som systemforsvar, gikk ut på å undertrykke motstridende informasjon. De skapte en virkelighet der sannheten ble det første offeret. Dette er ikke typisk cybersikkerhet; det er en hemmelighetsfull operasjon forkledd som beskyttelse, noe som skaper bekymring for manipulasjon. Da sannheten kom frem, valgte CTIL ikke å ombestemme seg, men å fortie den. Det er en kontrollhistorie: å diskreditere budbringeren når budskapet ikke kan overvinnes. CTILs handlinger har brutt tilliten de ble gitt. Handlingene deres ødelegger gradvis fundamentet for den frie samtalen.

Politisk innflytelse på sosiale medier

Obama ctil impact of social media policies

Grupper som CTIL har infiltrert sosiale mediers toppskikt og omformet sensuren slik at den passer til deres mål. De har skaffet seg innflytelse ved å fremstille det som om de beskytter, samtidig som de i det stille utøver kontroll. Her er den viktigste informasjonen:

  1. Innflytelse fra myndighetene: CTIL og deres tilknytning til myndighetene gir dem utilbørlig innflytelse over kontrollen av ytringer på nettet.
  2. Politisk overhaling: CTIL har hatt stor innflytelse på endringer i retningslinjene, noe som har fått plattformene til å sensurere avvikende synspunkter.
  3. Manipulering av plattformer: Sosiale medier har blitt en marionettdukke, der CTIL trekker i trådene under dekke av «feilinformasjon».
  4. Påvirkning påsamfunnet: Samtalen på nettet forringes etter hvert som brukerne føler at ytringsfriheten undertrykkes i sikkerhetens navn.

Ytringsfrihetens imperativ

Med aktører som CTILs kontroll over nettdebatten er det nå en kamp om ytringsfrihetens sjel. Realiteten er klar: Stemmer kan bli kvalt under «balanseringsansvaret» Det handler ikke om et inkluderende rom på nettet. Det handler om ren og skjær kontroll. Som frihetens forsvarere må vi stå imot disse orwellske taktikkene som truer samfunnet vårt. Vi må stå sammen for retten til å ytre oss fritt. Ellers risikerer vi en verden der tankene våre ikke er våre egne.

Konsekvenser av informasjonskontroll

Informasjonskontroll virker ofte beskyttende, men undertrykker som regel den frie tanken og mangfoldet i det offentlige ordskiftet. Her er de viktigste risikoene ved sensur og desinformasjonseffekter:

  1. Ideologiske ekkokamre: Sensur bringer motstridende synspunkter til taushet og skaper ekkokamre som reduserer det intellektuelle mangfoldet.
  2. Svekkettillit: Manipulerte fortellinger svekker publikums tillit til institusjonene og bidrar til skepsis og konspirasjonstro.
  3. Kvelning av innovasjon: Uten fri meningsutveksling blir innovasjon kvalt, og samfunnsutviklingen hindres.
  4. Frihetens retrett: Hver eneste sensurhandling er en retrett fra sentrale frihetsverdier og undergraver den fellesskapstilhørigheten vi søker.

Utfordringer med innholdsmoderering

Når det gjelder innholdsmoderering, står sosiale medier-gigantene overfor et dilemma: beskytte ytringsfriheten eller begrense skadelig innhold. Etiske spørsmål og brukermedvirkning kommer ofte i konflikt med hverandre.

Teknologigigantenes rolle som beslutningstaker reiser spørsmål: Hvem blir hørt og hvem blir brakt til taushet? Folk krever frihet til å kommunisere uten begrensninger. Noen manipulerer imidlertid diskusjoner for sine egne formål.

Vi må spørre: Når undertrykker moderering ytringsfriheten? Vårt mål er å beskytte vårt digitale forum og sikre at alle stemmer blir hørt.

Picture of Jan Sverre Bauge
Jan Sverre Bauge
Jeg skriver om ting jeg liker og som opptar meg. Alt fra underholdning som bøker, filmer TV serier til hagearbeid og aktuelle nyhetssaker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte

Artikler

Les mer om samme tema her!